Studium Kształcenia Nauczycieli zaprasza studentów chcących uzyskać kwalifikacje nauczycielskie do uczestnictwa w trzysemestralnym Module Kształcenia Nauczycielskiego. Rekrutacja trwa do 31 października 2018 r. Zgłoszenie uczestnictwa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dostarczeniu do Studium Kształcenia Nauczycieli.

Rozpoczęcie zajęć: listopad 2018 r.

Opłata za jeden semestr uzależniona jest od ilości zgłoszeń (jest to zwykle około 750 zł). 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych/wieczornych od godziny 17.00.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Kierownik kursu: dr Stanisław Kowal

Wszelkie pytania prosimy kierować do kierownika kursu za pośrednictwem sekretariatu Studium (skn@up.krakow.pl, tel. 12 662 72 49).

Szczegółowe informacje