Od 1 czerwca 2020 roku możliwa jest elektroniczna rejestracja na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Rekrutacja potrwa do 30 września 2020 roku.

Zapoznaj się z ofertą kierunków i specjalności oraz kryteriami przyjęć na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie pracuje nad dostosowaniem harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także szczegółowych zasad rekrutacji, do sytuacji związanej z COVID-19.

Poznaj zasady, na których na studia na Uniwersytecie Pedagogicznym przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad.

Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przygotowywany jest z uwzględnieniem ogłoszenia wyników matur. Dlatego tegoroczna rekrutacja będzie dostosowana do decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej terminu przeprowadzenia matur.