studentka z mikrofonem

Jeśli marzysz o karierze dziennikarza, pracy w agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badania rynku, w biurach prasowych, działach personalnych i HR, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej – przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie.

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku dziennikarstwo przygotowują do kompetentnej działalności zawodowej zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i w jednostkach badawczych, w sferze mediów z ich otoczką biznesową oraz w organizacjach pozarządowych.

 

Specjalności

Dziennikarstwo w nowych mediach
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe
Edukacja medialna i kompetencje cyfrowe

 

Wybrane przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty na studiach
Warsztaty gatunków dziennikarskich
Retoryka i erystyka dziennikarska
Warsztaty twórczego pisania
Warsztaty dziennikarstwa radiowego
Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego
Warsztaty nowych mediów
Technologie obrazu i dźwięku
Psychologia mediów
Warsztaty reportażu
Zagrożenia i uzależnienia w mediach
Cywilizacja medialna


Absolwenci dziennikarstwa uzyskają niezbędną wiedzę zarówno z zakresu pedagogiki, jak i teorii komunikowania, możliwych pól zastosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, metod, technik i narzędzi komunikowania. Absolwenci zdobędą zbilansowane informacje w dziedzinie nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk technicznych. Posiadać będą umiejętność stosowania w praktyce, w tym w praktyce pedagogicznej zdobytej wiedzy o komunikacji interpersonalnej, technikach komunikowania poprzez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, metod prezentacji multimedialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prezentacji graficznych oraz technik digitalizacji zasobów kultury i wizualizacji danych.

Dzięki uzyskanym kompetencjom z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i graficznych nasi absolwenci uzyskają możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści dla potrzeb edukacyjnych.

Rejestracja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku.