studentka z aparatem fotograficznym wśród zieleni

Jeszcze możecie zostać studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 29 września do 17 grudnia 2021 roku będzie trwać nabór na kierunek dziennikarstwo przyrodnicze (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia).

Dziennikarstwo przyrodnicze to doskonała propozycja dla osób, które interesują się biologią, ochroną środowiska, naukami o mediach, dziennikarstwem, marketingiem z informatyką, technologią komunikacji i multimediów. To również odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Studia przygotowują do pracy w instytucjach medialnych i okołomedialnych zajmujących się systemami zarządzania środowiskiem, ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, gospodarką rolną, produkcją żywności, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji, mogą starać się o zatrudnienie w redakcjach czasopism popularnonaukowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badań rynku, w biurach prasowych, działach HR instytucji, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej.

Ze względu na uzyskane kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i graficznych absolwenci dziennikarstwa przyrodniczego uzyskają możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści dla potrzeb edukacyjnych i popularyzatorskich.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.