Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Zakres rekrutacji – na studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający stopień magistra lub równorzędny.

Postępowanie kwalifikacyjne ma tryb konkursowy.

Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej – językoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem:

  • profilu zainteresowań naukowych kandydata,
  • projektów problemowo-badawczych kandydata.

Termin składania podań o przyjęcie na I rok studiów: od 25 czerwca do 16 lipca 2018 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 19 lipca 2018 r., godz. 9.00 (w Instytucie Filologii Polskiej)

Termin zakończenia rekrutacji: 27 lipca 2018 r.