Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  6

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Na studia może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki konkursu.

Zakres tematyczny egzaminu:

  • ogólne założenia badawcze związane z planowanym doktoratem, zagadnienia z historii filozofii ze szczególnym uwzględnieniem okresu związanego z projektem badawczym kandydata.

Obowiązują kryteria konkursowe, w ogólnej ocenie zostają uwzględnione opublikowane lub przyjęte do druku artykuły naukowa, a jako kryterium pomocnicze brany będzie pod uwagę udział w organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz doświadczenie dydaktyczne.

Termin składania podań o przyjęcie na studia: od 1 czerwca do 7 września 2018 r.

Termin egzaminu z filozofii: 18 września 2018 r.