Fort Skotniki – ul. Kozienicka 24

W Forcie Skotniki przy ul. Kozienickiej 24

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń