Budynek UKEN – ul. Studencka 5

W budynku Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Studenckiej 5

Instytut Neofilologii (filologia rosyjska, filologia germańska)