Budynek UKEN– ul. Jęczmienna 9

W budynku Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Jęczmiennej 9

Centrum Badań i Innowacji „In-Lab”
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Ośrodek Badań nad Mediami