Doc. dr Tadeusz Ziętara

Rektor Uczelni w latach 1980/81