Dr Stanisław Skalski

Rektor Uczelni w latach 1948/49