Prof. Štefan Hraška

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 11 maja 2012 r.