Profesor Uniwersytetu Paris-Nord 13, wybitny językoznawca i organizator nauki, promotor współpracy naukowej z Polską.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 11 maja 1999 r.