Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, znakomity uczony i wychowawca wielu pokoleń polskich pedagogów, dydaktyków i nauczycieli.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 21 października 1980 r.