Profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, zasłużony nauczyciel, wybitny historyk i dydaktyk historii.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 12 grudnia 1990 r.