Zasłużony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń pedagogów polskich, uczony i dydaktyk mający trwały wkład w rozwój i udoskonalenie pedagogiki i szkoły polskiej.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 27 marca 1976 r.