Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, znakomity historyk i teoretyk literatury. Wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń humanistów.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 11 maja 1996 r.