Absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Związany ze swą rodzimą uczelnią przez cały okres swojej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Posiada wiele osiągnięć naukowych w zakresie nauk ścisłych m.in.: logiki matematycznej , teorii algorytmów i cybernetyki matematycznej.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 11 maja 2007 r.