Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Uznany autorytet w dziedzinie nauk pedagogicznych, a w szczególności w zakresie dydaktyki ogólnej, dydaktyki szkoły wyższej oraz współczesnych problemów kształcenia nauczycieli. Od lat pozostaje w bliskich kontaktach z krakowskim środowiskiem pedagogicznym.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 14 października 2002 r.