Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny historyk, humanista i koneser sztuki, znakomity promotor kultury i zabytków Krakowa. Wybitny fotografik, współtwórca życia kulturalnego, aktywny animator wielu organizacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 14 maja 2003 r.