Prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 14 października 2010 r.