Prof. dr hab. Stanisław Gajda

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 11 maja 2010 r.