Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny humanista i promotor młodej kadry, zasłużony animator życia naukowego kraju. Wieloletni członek szeregu francuskich i włoskich towarzystw naukowych. Autor wielu prac z zakresu doktryn politycznych i prawnych, powszechnej historii ustrojów państwowych, historii państwa i prawa polskiego oraz prawa i ustroju Francji, szczególnie doby Oświecenia.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 11 maja 2005 r.