Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny badacz życia literackiego i kulturalnego, znakomity promotor kultury i języka polskiego za granicą. Założyciel lektoratu języka i kultury polskiej na Uniwersytecie w Lizbonie.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 14 maja 2003 r.