Wybitny znawca współczesnej polszczyzny i kodyfikator polskiej ortografii, badacz problemów dydaktyki i języka oraz twórca teorii kształcenia. Zawsze aktywny wobec praktyki edukacyjnej. Niestrudzony organizator życia naukowego w dziedzinie lingwodydaktyki.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 11 maja 2004 r.