Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zasłużona dla rozwoju teorii kształcenia literackiego, szczególnie oddana polskiej szkole i oświacie.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 16 października 2000 r.