Prof. Aharon Seidenberg

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 13 grudnia 2012 r.