Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z najwybitniejszych badaczy myśli politycznej i ruchów społecznych. Znakomity dydaktyk. Znawca zagadnień związanych z narodami, mniejszościami narodowymi i nacjonalizmami współczesnego świata. Miłośnik i sztuki, koneser uroków życia, niestrudzony polemista.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogicznej: 14 października 2005 r.