Jerzy Owsiak

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 17 stycznia 2013 r.