Dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki, przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Narodowego Rady Muzeów przy UNESCO, szczególnie zasłużony w ratowaniu dóbr kultury Lwowa i okolic oraz w odbudowie i konserwacji zabytków architektonicznych. Ma ogromny wkład w badania nad historią Polski i Ukrainy.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 11 maja 1998 r.