Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił dziewiątą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres konkursbalabana@jhi.pl do 12 czerwca 2020 roku.

Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z innych instytucji. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzami dr Anna M. Rosner oraz Magdalena Szyszkowska.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej organizatora