Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce terminy opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Terminy te mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr WZ.0201-23/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce