Wsparcie psychologiczne

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przechodzi w tryb pracy zdalnej. Zawieszone zostają indywidualne spotkania z pracownikami biura.

Zostaje uruchomiona możliwość wsparcia w postaci konsultacji online z konsultantem ds. kryzysów psychicznych Mateuszem Biernatem i asystentem zdrowienia Klaudią Bułką:

  • poprzez Skype (login: BON UP);
  • poprzez uruchomioną przez UP usługę Microsoft Teams (indywidualne konta pracowników, studentów).

Istnieje możliwość rozmowy audio lub wideokonferencji, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą e-mailową (bon@up.krakow.pl, klaudia.bulka@up.krakow.pl).