Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

  1. autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
  2. promotorzy, za zgodą autora;
  3. uczelnie, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione między 1 stycznia 2015 roku a 31 stycznia 2020 roku, na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace magisterskie na Konkurs należy nadsyłać do 31 marca 2020 roku na adres siedziby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu na stronie internetowej prezydent.pl