Podyplomowe - Logopedia

8I rok

Ogłoszenia

UWAGA!!!
Przypominamy, iż termin wpłaty czesnego za II semestr upłynął 28 lutego 2014 r. Prosimy o jak najszybsze dokonanie opłat. Nieuregulowanie należności może skutkować skreśleniem z listy studentów.
UWAGA!!!
Informacja dotycząca wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne pobierz plik
Szanowni Państwo,
Publikujemy dla Państwa harmonogram zajęć na cały semestr. Proszę się NIE sugerować wpisanymi w harmonogramie salami. Aktualne sale na każdy kolejny zjazd będą wywieszone w gablocie na V piętrze w środku korytarza oraz w gablocie na IV piętrze, w pobliżu pok. 422. W przypadku wątpliwości proszę pisać na adres e-mail: polonistykaup@gmail.com


UWAGA!!!
Skrót: ZK oznacza salę fitness, umiejscowioną w Domu Studenckim "Za kolumnami", ul. Armii Krajowej 9.Harmonogram zajęć:
20-22 IX
4-6 X
22-27 X
harmonogram zajęć - całość

Podział na grupy gabinetowe
Ogłoszenia:

Informacja dla słuchaczy pierwszego studiów podyplomowych Logopedia
Miejsce odbywania zajęć

II rok

UWAGA!!!
Zajęcia w r. ak. 2013/2014 rozpoczną się od zjazdu 18-20.10.2013. Zjazd 27-29.09 zostaje odwołany.
18-20 X
harmonogram zajęć - całość

Created by fine.pl