Agnieszka Ogonowska

Agnieszka Ogonowska

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Stanowisko: profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych

Funkcja: Kierownik Katedry Mediów i Badań Kulturowych

Absolwentka psychologii (1999) i filmoznawstwa (2001) UJ, a także Studium Zarządzania i Biznesu przy Katedrze Ekonomii Stosowanej UJ. W dziedzinie psychologii specjalizowała się w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (ścieżka specjalizacyjna ukończona egzaminem w 1999 roku). Obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 roku, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie: nauki o sztuce. W 2009 roku uzyskała habilitację na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z: teorią mediów, zwłaszcza telewizji i Internetu, edukacji medialnej (www.we.pl/index.php?s=scenariusze), z współczesną kulturą audiowizualną, liternetem oraz literaturą polską po '89 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, socjologii mediów, współczesnej teorii mediów i komunikowania, edukacji medialnej, a także filmu i współczesnej literatury.

Problematyka seminariów magisterskich:
Adaptacje filmowe utworów literackich (2003); Literatura i psychologia (2004); Literatura w kontekście nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji i Internetu (2005); Literatura i nowe media w edukacji medialnej (2006); Nowe gatunki i formaty medialne (2007); Współczesna kultura medialna i popularna (2008); Metody badania przekazów medialnych (2009) Pamięć kulturowa i pamięć komunikatywna a przekazy medialne (2010); Narratywizm w badaniach humanistycznych i społecznych (2011); Podejście konstruktywistyczne w medioznawstwie,komunikologii, kulturoznawstwie i pedagogice (2012)

Tym zagadnieniom poświęcone są również prowadzone przez nią badania własne.

W roku 2006 otrzymała nagrodę dla młodych uczonych w dziedzinie: nauki o sztuce przyznaną przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Jest autorką 9 książek naukowych:

 • Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości (2003);
 • Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym (2004);
 • Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu (2004);
 • Galaktyka po Gutenbergu...? Reportaż z podróży kulturowych (2004);
 • Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza (2006);
 • Szkolny słownik mediów elektronicznych (2006);
 • Między reprezentacją a symulacją. Szkice z socjologii mediów (2007);
 • Telewizja w edukacji medialnej (2009);
 • Twórcze matafory medialne. Baudrillard-McLuhan-Goffman, Universitas 2011
 • Zeszyt Naukowy WSZIB – Socjologia nr 5 (2011) - Oblicza nowych mediów;
 • Studia de Cultura (II); nr 103 (2011);- Wokół fotografii
 • Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2013
 • Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2013

Współredakcja

 • Wokół Władysława Orkana.Aspekty literackie, kulturowe i medialne, Kraków 2011, 388 (red. B. Faron, współpraca A.Ogonowska) 2012
 • Prasa sądecka od zarania do dziś 1891 - 2011, Kraków, 2012, 386( red. B. Faron, współpraca A.Ogonowska).


prof. Agnieszka Ogonowska od 18.10.2012 pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Created by fine.pl