strona główna UP

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

STUDIA PODYPLOMOWE
oferta na rok akademicki
2009/2010


Informacje ogólne


Oferty Wydziałów:
Humanistycznego
Pedagogicznego
Sztuki
Geograficzno-Biologicznego
Matematyczno-Fizyczno-Technicznego

Pliki w formacie PDF - pobierz program Acrobar Reader
Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą (marzec 2009)