Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa Filozofa w twórczości Stanisława Lema, edycja III: Antropologia

Termin: 23–24 marca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (Aula im. Danka)

Organizatorzy:

 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie
 • Krakowska Sieć Fantastyki

Dokumenty:

IX Konferencja Psychoanaliza-Psychoterapia „Dzisiejsze manifestacje cierpienia”

Termin: 16–17 marca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (Aula im. Danka)

Organizatorzy:

 • Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dokumenty:

Strona www: http://www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl/

X Międzynarodowe Forum Etyczne

Termin: 20–22 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Organizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Etyczne
 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Czasopismo naukowe Edukacja Etyczna

Dokumenty:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)”

Termin: 14–15 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Organizatorzy:

 • Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Instytut Filologii Polskiej
 • we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „METAL STUDIES II: Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury”

Termin: 7–8 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Organizatorzy:

 • Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dokumenty:

Strona www: https://konferencjametalstudies.wordpress.com/

„Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”

Termin: 10–12 września 2018 r.

Miejsce obrad:

 • Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
 • Instytut Neofilologii UP, ul. Karmelicka 41
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, ul. Grodzka 64

Organizatorzy:

 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dokumenty:

Strona www: https://konferencja2018ptn.wixsite.com/krakow

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”

Termin: 7–8 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Ingardena 4

Organizatorzy:

 • Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży
 • Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dokumenty:

Strona www: http://konferencja-siw.up.krakow.pl/index.html

III Międzynarodowa Konferencja „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa”

Termin: 21–22 maja 2018 r.

Miejsce obrad: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej przy ul. Ingardena 4 w Krakowie

Organizatorzy:

 • Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (Ukraina)
 • Stowarzyszenie Prawników Ukrainy (Ukraina)
 • Instytut Politologii Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja)
 • Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • Wydział Nauk Społecznych, Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Dokumenty:

Strona www: http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo2

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko

Termin: 10 maja 2018 r.

Miejsce obrad: Kraków

Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dokumenty: 

Strona www: http://prawo.up.krakow.pl/nauka/konferencje-naukowe/

Konferencja naukowa „ETOPIM11”

Termin: 16-20 lipca 2018 r.

Miejsce obrad: Kraków

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Wydział Mat.-Fiz.-Techn.

Strona www: http://etopim11.up.krakow.pl/

„Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2018)

Termin: 16-18 lipca 2018 r.

Miejsce obrad: Hanoi, Wietnam

Organizator: Instytut Nauk o Materiałach (IMS) Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii (VAST) w Hanoi, Wietnam oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PUC), w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy PUC i VAST.

Strona www: http://polvietsym2018.up.krakow.pl/

Konferencja „Technologie Treści”

Termin: 24 maja 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (Audytorium im. Wincentego Danka)

Organizatorzy: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, serwis Digitalizacja.pl

Dokumenty:

Formularz rejestracyjny

Program

8. Międzynarodowa Konferencja „Research in Didactics of the Sciences – DidSci”

Termin:  27–29 czerwca 2018 r.

Organizator:  Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Strona internetowa:  didsci2018.up.krakow.pl