Konferencje naukowe

Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

Termin:  19–20 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B, Oświęcim

Organizatorzy:  

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
  • Goethe-Institut w Krakowie
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dokumenty:  

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poznanie i działanie w edukacji dziecka”

Termin:  23 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, ul. Ingradena 4, Kraków

Organizator:  Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Food and Drink as Symbols: historical perspectives

Termin:  27-28 października 2017 r.

Organizator:  Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  Call for Papers (PDF 100 KB)

Strona internetowa:  foodassymbol.weebly.com

Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy / Ex libris: mark of ownership – piece of art. Tradition, contemporaneity, perspectives

Termin:  15 listopada 2017 r.

Organizator:  Instytut Nauk o Informacji

Strona internetowa (pol./ang.):  exlibris.up.krakow.pl