Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego
Wybory 2012

Kraków, dnia 9.02.2012 r.

UCHWAŁA NR 2
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE
z dnia 9 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad realizacji obowiązku lustracyjnego osób kandydujących na funkcje publiczne w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Na podstawie § 69 ust. 5 pkt c - d statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w związku z art. 5 ustawy z dnia 07 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz.1171), Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:


§ 1

Ustala się, że osoby kandydujące w wyborach organów jednoosobowych Uczelni, urodzone przed 1. sierpnia 1972 roku, wraz ze zgodą na kandydowanie informują pisemnie Uczelnianą Komisję Wyborczą o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego (dacie wysłania listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) [załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały]. Formularz zgody na kandydowanie i informację o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego można przekazać przewodniczącemu UKW w okresie poprzedzającym posiedzenie kolegium elektorów.

§ 2

W okresie poprzedzającym posiedzenie kolegium elektorów wysyłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w przypadku kandydatów na rektora i prorektorów) oraz do Instytutu Pamięci Narodowej (w przypadku pozostałych osób) formularze: „wzór oświadczenia lustracyjnego” i „wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” (załączniki nr 1a i 2a do ustawy z dnia 18.10.2006 roku) pobiera się w biurze Kierownika Działu Służb Pracowniczych, który do czasu przesłania wypełnionych dokumentów lustracyjnych do uprawnionych organów przechowuje je w zapieczętowanych kopertach. Na posiedzeniu kolegium elektorów niewypełnionymi formularzami dysponuje Uczelniana Komisja Wyborcza.


§ 3

Kandydaci wyłonieni na posiedzeniu kolegium elektorów przekazują informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub składają oświadczenia lustracyjne (załączniki nr 1a i 2a do ustawy z dnia 18.10.2006 roku) w trakcie zarządzonej przez prowadzącego posiedzenie przerwy. Oświadczenie lustracyjne jest deponowane w zapieczętowanej kopercie u Kierownika Działu Służb Pracowniczych, który w dniu wyborów lub najpóźniej w dniu następnym przesyła dokumenty lustracyjne na adres Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego /i odpowiednio Instytutu Pamięci Narodowej/ z pismem przewodnim podpisanym przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Od wyłonionych na posiedzeniu kolegium elektorów kandydatów wymagana jest także pisemna informacja skierowana do Uczelnianej Komisji Wyborczej o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP


Załączniki:
Nr 1 - Zgoda kandydata
Nr 2 - Informacja


Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter


Dzień Otwarty UP 2016
Projekty EFS
Konkursy
Przewody doktorskie
Konkurs o indeks
Wirtualna Uczelnia
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©