Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego
Czesne za studia w roku akad. 2011/2012

Kierunek studiówCzas trwaniaOpłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
IV rok
administracja
3-let.
3700
3400
3400
-
bezpieczeństwo narodowe
3-let.
3900
4000
-
-
biologia
3-let.
4200
4200
4200
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
3-let.
4000
4000
4000
-
edukacja techniczno-informatyczna
3,5-let.
3500
3500
3500
1750
filologia polska
3-let.
3500
3500
3500
-
filologia, specj. filologia angielska
3-let.
4500
4500
4500
-
filologia, specj. filologia romańska
3-let.
5000
4500
4500
-
filologia, specj. filologia germańska
3-let.
4500
4500
4500
-
filologia, specj. język hiszpański
3-let.
5000
4500
4500
-
filologia, specj. język włoski
3-let.
5000
-
-
-
filozofia, specj. filozofia z elementami psychologii
3-let.3300
-
-
-
fizyka
3-let.3500
-
-
-
geografia
3-let.3900
3900
3900
-
gospodarka przestrzenna
3-let.3900
-
-
-
grafika
3-let.5100
5100
5100
-
historia
3-let.3200
-
3400
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
3-let.3400
33003300
-
informatyka
3-let.3400
3400
3400
-
matematyka
3-let.4000
-
-
-
matematyka, specj. matematyka z informatyką
3-let.
4000
-
-
-
ochrona środowiska
3,5-let.
5900
-
-
-
pedagogika, specj. przedszkolna i wczesnoszkolna
3-let.4000
4000
4000
-
pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
3-let.4000
3900
3700
-
pedagogika, specj. doradztwo społeczne3-let.4000
-
-
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i wiedza o społeczeństwie
3-let.3900
3900
3900
-
pedagogika, specj. edukacja zdrowotna
i profilaktyka uzależnień
3-let.4000
3800
-
-
pedagogika specjalna
3-let.4000
3300
3300
-
politologia
3-let.3000
3000
3000
-
praca socjalna
3-let.4000
3900
3900
-
socjologia
3-let.3700
3500
3500
-
stosunki międzynarodowe
3-let.3200
3200
3200
-
turystyka i rekreacja
3-let.3900
3900
3900
-


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2011/2012)


Kierunek studiów
Czas trwania
Opłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
biologia
2-let.
4200
4200
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
2-let.
4000
4000
-
edukacja techniczno-informatyczna
2-let.
1,5-let.
3500
3500
3500
1750
-
filologia polska, specj. komunikacja medialna
2-let.3400
3500
-
filologia polska - pozostałe specjalności
2-let.
3200
3500
-
filologia, specj. filologia angielska
2,5-let.
4500
4200
2050
filologia, specj. filologia romańska
2-let.5000
-
-
filologia, specj. filologia germańska
2,5-let.4500
-
-
filologia, specj. filologia rosyjska
2-let.4800
-
-
filozofia
2-let.3300
-
-
filozofia, specj. filozofia z elementami psychologii
2,5-let.3300
-
-
fizyka
2-let.3500
-
-
geografia
2-let.3900
3900
-
grafika
2-let.5100
5100
-
historia
2-let.3300
3400
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
2-let.3200
3300
-
matematyka
2-let.4000
4000
-
pedagogika, specj. przedszkolna i wczesnoszkolna
2-let.4000
4000
-
pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza2-let.-3900-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i wiedza o społeczeństwie
2-let.3900
3900
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i zarządzanie kryzysowe
2-let.3900
3900
-
pedagogika, specj. aktywizacja i praca
społeczno-opiekuńcza
2-let.4000-
-
pedagogika, specj. kreowanie lokalnej polityki edukacyjnej
2-let.4000
-
-
pedagogika, specj. edukacja ustawiczna
2-let.4000
-
-
pedagogika, specj. poradnictwo edukacyjne i zawodowe
2-let.4000
-
-
pedagogika specjalna
2-let.3900
3300
-
politologia
2-let.
2,5-let.
3000
-
3000
3200
-
1600
stosunki międzynarodowe
2-let.3200
3200
-


Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter


Dzień Otwarty UP 2016
Projekty EFS
Konkursy
Przewody doktorskie
Konkurs o indeks
Wirtualna Uczelnia
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©