Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Opłaty za studia

Czesne za studia w roku akademickim 2013/2014Zarządzenia i decyzje dotyczące opłat związanych z odbywaniem studiów

Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2012/2013


Decyzja nr R/D.0201-17/2012 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wysokości jednorazowych opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2012/2013


Aneks z dnia 17 grudnia 2012 r. do Decyzji nr R/D.0201-17/2012 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wysokości jednorazowych opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2012/2013


Decyzja Prorektora ds. Studenckich z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stawek odpłatności studentów za udział w praktykach pedagogicznych nieobjętych planem studiów oraz powtarzanie obowiązkowych praktyk pedagogicznych


Decyzja Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów za drugi lub kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
Numery kont bankowych dla wpłat czesnego za studia


Studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłaty czesnego za studia na indywidualne numery kont bankowych (sprawdź numer konta)Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne


Informacja w sprawie wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne. Szczegóły

Wniosek o wystawienie faktury za studiaKoszt kształcenia na studiach niestacjonarnych

Koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie obliczony na podstawie kosztów za 2011 rok wynosi 16 549 094,43 zł

Koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie obliczony na podstawie kosztów za 2012 rok wynosi 26 954 462,72 zł


Kierunek studiówCzas trwaniaOpłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
IV rok
administracja
3-let.
3700
3600
3800
-
antropologia historyczna
3-let.
3400
4500
4500
-
architektura informacji
3-let.
3600
-
-
-
bezpieczeństwo narodowe
3-let.
3900
3800
3800
-
bezpieczeństwo wewnętrzne
3-let.
3700
3600
-
-
biologia
3-let.
4400
-
4300
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
3-let.
4200
4100
4200
-
edukacja techniczno-informatyczna
3,5-let.
3700
3600
3700
1850
filologia polska
3-let.
3600
3500
3500
-
filologia, specj. filologia angielska
3-let.
4700
4600
4600
-
filologia, specj. filologia romańska
3-let.
5000
-
-
-
filologia, specj. filologia rosyjska
3-let.
4900
-
-
-
filologia, specj. filologia germańska
3-let.
4700
4600
4600
-
filologia, specj. język hiszpański
3-let.
5000
-
-
-
filologia, specj. język włoski
3-let.
5000
-
-
-
filozofia
3-let.3500
-
-
-
geografia
3-let.4000
4000
4000
-
gospodarka przestrzenna
3,5-let.4000
4000
4000
2000
grafika
3-let.5400
5200
5200
-
historia
3-let.3600
-
3500
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
3-let.3600
34003400
-
informatyka
3-let.3600
3500
3600
-
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
3-let.3600
3600
-
-
matematyka
3-let.3800
-
-
-
pedagogika, specj. przedszkolna i wczesnoszkolna
3-let.4200
4100
4100
-
pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
3-let.3800
3700
4000
-
pedagogika, specj. doradztwo społeczne3-let.3800
3700
-
-
pedagogika, specj. edukacja obywatelska3-let.3900
-
-
-
pedagogika, specj. edukacja zdrowotna
i profilaktyka uzależnień
3-let.-
-
4100
-
pedagogika, specj. promocja zdrowia
i profilaktyka uzależnień
3-let.3800
3700
-
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
3-let.-
-
3800
-
pedagogika specjalna
3-let.3900
3800
4000
-
politologia
3-let.3200
3100
3100
-
praca socjalna
3-let.3700
3700
4000
-
socjologia
3-let.3700
3700
-
-
stosunki międzynarodowe
3-let.3400
3300
3300
-
turystyka i rekreacja
3-let.4000
4000
4000
-


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2013/2014)


Kierunek studiów
Czas trwania
Opłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
bezpieczeństwo wewnętrzne
2-let.
3700
3600
-
biologia
2-let.
4400
4300
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
2-let.
4200
4100
-
edukacja techniczno-informatyczna
1,5-let.
3700
1800
-
etyka
2-let.
3900
-
-
filologia polska
2-let.3300
3500
-
filologia, specj. filologia angielska
2,5-let.
4700
4600
2200
filologia, specj. filologia romańska
2-let.5000
-
-
filologia, specj. filologia germańska
2,5-let.4700
-
-
filozofia
2-let.3500
-
-
geografia
2-let.4000
4000
-
grafika
2-let.5400
5200
-
historia
2-let.36003500
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
2-let.3400
3400
-
kulturoznawstwo i wiedza o mediach2-let.3300
3600
-
matematyka
2-let.3800
4000
-
pedagogika, specj. przedszkolna i wczesnoszkolna
2-let.4200
4100
-
pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza2-let.4000
3700
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i wiedza o społeczeństwie
2-let.3900
3800
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i zarządzanie kryzysowe
2-let.3900
3800
-
pedagogika, specj. kreowanie lokalnej polityki społecznej
2-let.4000
3700
-
pedagogika, specj. poradnictwo edukacyjne i zawodowe
2-let.4000
3700
-
pedagogika specjalna
2-let.3900
3900
-
politologia
2-let.
3200
3100

stosunki międzynarodowe
2-let.3400
3300
-


Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter

Projekty EFS
Przewody doktorskie
Konkursy
Konkurs o indeks
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©