Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Opłaty za studia

Opłaty za studia w roku akademickim 2014/2015


Opłaty za studia w roku akademickim 2015/2016Zarządzenia i decyzje dotyczące opłat związanych z odbywaniem studiów


Numery kont bankowych dla wpłat czesnego za studia

Studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłaty czesnego za studia na indywidualne numery kont bankowych (sprawdź numer konta)Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne

Informacja w sprawie wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne. Szczegóły

Wniosek o wystawienie faktury za studiaKoszt kształcenia na studiach niestacjonarnych

Koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie obliczony na podstawie kosztów za 2014 rok wynosi 22 376 215,90 złSTUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (2014/2015)


Kierunek studiówCzas trwaniaOpłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
IV rok
administracja
3-let.
3700
3700
3600
-
antropologia historyczna
3-let.
3400
4500
4500
-
architektura informacji
3-let.
3600
-
-
-
bezpieczeństwo narodowe
3-let.
3900
3900
3800
-
bezpieczeństwo wewnętrzne
3-let.
3700
3700
3600
-
bioinformatyka
3-let.
4200
-
-
-
biologia
3-let.
4400
4400
-
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
3-let.
4200
4100
4200
-
edukacja techniczno-informatyczna
3,5-let.
3700
3700
3600
1850
etyka - mediacje i negocjacje
3-let.
3200
-
-
-
filologia polska
3-let.
3600
3600
3500
-
filologia, spec. filologia angielska
3-let.
4700
4700
4600
-
filologia, spec. filologia romańska
3-let.
5000
-
-
-
filologia, spec. filologia germańska
3-let.
4700
4700
4600
-
filologia, spec. język hiszpański
3-let.
5000
-
-
-
filologia, spec. filologia włoska
3-let.
5000
-
-
-
filozofia
3-let.3500
-
-
-
geografia
3-let.4000
4000
4000
-
gospodarka przestrzenna
3,5-let.4000
-
4000
2000
grafika
3-let.5400
5400
5200
-
historia
3-let.3600
-
3500
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
3-let.3600
-
3400
-
informatyka
3-let.3600
3600
3500
-
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
3-let.3600
3600
3600
-
matematyka
3-let.3800
3800
-
-
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
3-let.4200
4200
4100
-
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
3-let.3800
3800
3700
-
pedagogika, spec. doradztwo społeczne3-let.3800
3800
3700
-
pedagogika, spec. edukacja obywatelska3-let.3900
-
-
-
pedagogika, spec. promocja zdrowia
i profilaktyka uzależnień
3-let.3800
3800
3700
-
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju
3-let.
3800
-
-
-
pedagogika specjalna
3-let.3900
3900
3800
-
politologia
3-let.3200
-
3100
-
praca socjalna
3-let.3700
3700
3700
-
socjologia
3-let.3700
-
3700
-
stosunki międzynarodowe
3-let.3400
3400
3300
-
turystyka i rekreacja
3-let.4000
4000
4000
-
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
3-let.
3200
-
-
-


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2014/2015)


Kierunek studiów
Czas trwania
Opłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
administracja
2-let.
3700
-
-
bezpieczeństwo narodowe
2-let.
3900
-
-
bezpieczeństwo wewnętrzne
2-let.
3700
3700
-
biologia
2-let.
4400
4400
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
2-let.
4200
4100
-
edukacja techniczno-informatyczna
1,5-let.
3700
1850
-
edukacja techniczno-informatyczna
2-let.
-
3700
-
etyka - mediacje i negocjacje
2-let.
3900
-
-
filologia polska
2-let.3300
3300
-
filologia, spec. filologia angielska
2,5-let.
4700
4700
2300
filologia, spec. filologia romańska
2-let.5000
5000
-
filologia, spec. filologia germańska
2-let.-
4700
-
filozofia
2-let.3500
-
-
geografia
2-let.4000
4000
-
grafika
2-let.5400
5400
-
historia
2-let.36003600
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
2-let.3400
3400
-
informatyka
2-let.
3600
-
-
kulturoznawstwo i wiedza o mediach2-let.3300
3300
-
matematyka
2-let.3800
3800
-
odnowa biologiczna
2-let.
5000
-
-
pedagogika spec.doradztwo społeczne
2-let.
4000
-
-
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2-let.4200
4200
-
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza2-let.4000
4000
-
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa
i wiedza o społeczeństwie
2-let.3900
3900
-
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa
i zarządzanie kryzysowe
2-let.3900
3900
-
pedagogika, spec. kreowanie lokalnej polityki społecznej
2-let.4000
4000
-
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe
2-let.4000
4000
-
pedagogika specjalna
2-let.3900
3900
-
politologia
2-let.
3200
3200
-
praca socjalna
2-let.
3700
-
-
stosunki międzynarodowe
2-let.3400
3400
-


Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter

Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego
Festiwal Nauki w Krakowie 2015
Projekty EFS
Konkursy
Przewody doktorskie
Konkurs o indeks
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©