Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  4

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Na studia może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełniła warunki konkursu.

Zakres egzaminu (w ocenie obowiązują kryteria konkursowe):

  • ogólne założenia badawcze związane z planowanym doktoratem, zagadnienia z historii filozofii ze szczególnym uwzględnieniem okresu związanego z projektem badawczym kandydata.